A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z 


 TELEFOONNUMMERS

 

acidose (metabool).................................... differentiaal diagnose
ADHD psychofarmaca en cardiaal risico
alcoholintoxicatie.......................................  aandachtspuntenmeldingsformulier (NSCK) / blaastest MCA
allergische rhinitis...................................... protocol MCA 
ALTE........................................................ stroomdiagram / richtlijn
ambigue genitalia...................................... zie DSD
amenorrhoe (primair)................................ richtlijn 2012 (NVOG/NVK)
anemie..................................................... aandachtspunten 
anorexia nervosa....................................... behandelplan somatische opname / medische protocol NWZ 
antibiotica allergie.................................... NWZ protocol*
antibioticum dekkingsoverzicht.................... schema
antistollingstherapie...................................  protocol AMC 
arthritis (septisch)..................................... concept protocol NWZ
asplenie...................................................

aandachtspunten

 


A BC D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z  


 

B 

 

bacteriologie............................................. GRAM-kleuring
Beckwith Wiedemann................................. screeningsadvies
beroepsgeheim.......................................... KNMG richtlijn (samenvatting)
bijnierschorsinsufficiëntie............................ stress schema corticosteroiden (incl ouderinstructie)
bloedtransfusie.......................................... transfusiegids / richtlijn CBO
bof........................................................... artikel praktische pediatrie 2008
bordetella................................................. zie K - kinkhoest
bronchiolitis.............................................. zie R - RS-bronchiolitis
Broviac..................................................... blokkade opheffen
buikpijn (functioneel)................................ richtlijn landelijk 2015

 


A B CD  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z


 

C

 

cardiale screening bij psychofarmaca....... NWZ protocol*
cholesterol................................................ familaire hypercholesterolemie
CO-intoxicatie NTVG
coeliakie................................................... richtlijn ESPGHAN 2012 achtergronden
colitis ulcerosa........................................... richtlijn CBO 2008
congenitale hypothyreoidie (CHT)............... werkboek CHT
corticosteroiden (oa stress-schema)............. stress schema corticosteroiden(+ ouderinstructie) / aandachtspunten
cryptorchisme........................................... praktische aanpak MCA

 


A B C DE F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z


 

 

D

 

dermatologie............................................ website voor dermatologen (nuttig !)
diabetes mellitus.......................................

nieuwe diabeet

pomp-therapie

diabetische ketoacidose / aandachtspunten (oa infuusberekening) 

hypoglykemie (pomp)

hyperglykemie (pomp)

perioperatieve behandeling

coeliakie diagnostiek

diabetes (maternaal).................................. protocol verloskunde/neo MCA 
diëtiste..................................................... verwijswijzer MCA    
diffuse intravasale stolling........................... werkboek hematologie 
dimple..................................................... praktische aanpak (VUmc)
dood........................................................

 NODOK flowchart aanpak + lab*** / NODO-dossier***/ NODOK-protocol*** /

postmortaal onderzoek

Down syndroom......................................

samenvatting richtlijn NVK / richtlijn NVK 

Disorders of sex development (DSD).......... richtlijn 2017
ductus Botalli........................................... aandachtspunten
dysmaturen.............................................. GH-behandeling bij SGA 
dysplastische heupontwikkeling...................  diagnostiek 

 


A B C D EF G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z 


 

 

ECG.........................................................

beoordeling / ventrikelhypertrofie (ECG)

eczeem....................................................

protocol MCA / richtlijn landelijk / aandachtspunten / prakt pediatrie

eetstoornis............................................... protocol MCA 
endocarditis profylaxe................................ endocarditis profylaxe (Ned.Hartstichting) 
endocriene functietesten............................ oGTT-test / LHRH-test / low dose ACTH-test / ACTH-test klassiek
enuresis................................................... richtlijn incontinentie 
exanthemen............................................. aandachtspunten 

 


A B C D E FG H I J K L M N O P R S T U V W Y Z


  

F

 

facialis parese........................................... 

richtlijn KNO (CBO) / samenvatting richtlijn / klinische les MCA (2013) / aandachtspunten

flowmetrie................................................ interpretatie
fluor vaginalis...........................................  advies tav hygiëne 

 


A B C D E F GH I J K L M N O P R S T U V W Y Z


 

G

 

gastroesofageale reflux.............................. 

website (uitleg ouders / stroomschema artsen)

GH-behandeling (algemeen)....................... richtlijn behandeling
GH-behandeling dysmaturen....................... zie D - dysmaturen
GH-deficiëntie........................................... richtlijn diagnostiek en behandeling groeihormoondeficiëntie
GH-provocatie-test.................................... protocol MCA
G6PD-deficientie.......................................  lijst te vermijden stoffen 
grote lengte............................................ 

aandachtspunten / prakt ped 2009 / LUMC protocol 2010 / artikel Hannema (diagnostisch algoritme) / zorgpad SEK 2021 / zie ook M - Marfan 

gynaecomastie..........................................  aandachtspunten

 


A B C D E F G HI  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z


 

 

hemangiomen........................................... artikel NTvKG (2013), dermatoloog NWZ = Arne Meesters, M. Raphael (AUMC)
hematurie.................................................  aandachtspunten
Henoch Schonlein...................................... praktische aanpak
hooikoorts................................................  aandachtspunten / protocol MCA
hypertensie...............................................  referentiewaarden (+ review) / onderwijsvoordracht N.Buter 2019
hyponatriëmie........................................... praktisch info (internistenvereniging) 

 


A B C D E F G H IJ K L M N O P R S T U V W Y Z


 

I

intubatie...................................................  zie ook P - propofol - zie ook documentbeheer (RS intubaties)
invaginatie................................................  landelijke richtlijn 2017

 


A B C D E F G H I JK L M N O P R S T U V W Y Z 


 

J

 

 ...  

 


A B C D E F G H I J KL M N O P R S T U V W Y Z


 

kinkhoest..................................................  diagnostisch algoritme MCA  
Klinefelter................................................ protocol SEK 2016
koolmonoxide-intoxicatie............................ zie CO-intoxicatie

 


A B C D E F G H I J K LM N O P R S T U V W Y Z


 

labetolol (effect op neonaat)....................... protocol VU
liesbreuk.................................................. artikel NTVG
lymfadenitis..............................................

werkafspraak MCA / achtergrond

 


 A B C D E F G H I J K L MN O P R S T U V W Y Z 


  

Marfan..................................................... richtlijn
meningitis.................................................

afkapwaarden celtelling

metabole ziekten....................................... neonatale metabole ziekten
MIS-C...................................................... protocol NVK
moeheid................................................... prakt pediatrie (incl labprg), Heliomare Heemskerk (revalidatie Kind/Jeugd)

 


A B C D E F G H I J K L M NO P R S T U V W Y Z 


 

 

neurofibromatosis......................................  Leidraad Neurofibromatosis I NVK 
Noonan syndroom...................................... richtlijn

 


A B C D E F G H I J K L M N OP R S T U V W Y Z 


 

O 

 

obesitas....................................................

oGTTrichtlijn NVK 2018/ flowchart 2018 / hypertensie bij obesitas 

verwijscriteria Centrum Gezond Gewicht (SKZ)

obstipatie................................................. receptuur 

 


A B C D E F G H I J K L M N O PR S T U V W Y Z 


 

 

parotitis....................................................

zie B - bof

PEWS...................................................... uitleg (Bruijn 2020)
propofol................................................... voorschrift tbv intubatie
psychofarmaca........................................ zie cardiale screening bij psychofarmaca
pubertas precox....................................... art prakt pediatrie (zie P-schijf endo) / LHRH-test (formulier)
pubertas tarda........................................... protocol SEK 2016 / praktische aanpak  / art prakt pediatrie

 


A B C D E F G H I J K L M N O P RS T U V W Y Z 


 

 

.................................................  ...............  
.....................................

 

 


A B C D E F G H I J K L M N O P R ST U V W Y Z 


 

 

..........  ..................... 

 


A B C D E F G H I J K L M N O P R S TU V W Y Z 


 

 

 

Turner syndroom....................................... 

algemene richtlijn (2012) / samenvatting algemene richtlijn

concept richtlijn 2020

richtlijn behandeling kleine gestalte / oestrogenen suppletie

 


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T UV W Y Z 


 

 

....................................... 

.....................

............................................  
..................................................   

 


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J K  L M  N  O  P  R  S  T  U V  W Y   Z


 

 

 

................................................  
....................................................  
.......................  
..................................................... ........... 

 


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V WY Z 


  

 

............................................. ............. 
................................................   
................................................ 

 

 


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W YZ 


 

Y

 

....  ...

 


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z 


 

Z 

 

...   ....

  

LEGENDA : 

*  = NWZ protocol      **  = NVK document    *** = naslag 

 


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z 


 

 

acidose (metabool)....................... werkboek Kindernefrologie (H.2)***
adoptie....................................... screening**
adrenogenitaal syndroom (AGS)..... werkboek AGS*** / stress schema corticosteroiden (ouderinstructie)***
afweerstoornissen........................

diagnostiek bij vermoeden afweerstoornis (CLB)

luchtweginfecties / werkboek Kinderimmunologie*** 

aids...........................................  werkboek Kinderinfectieziekten*** Importziekten (H.16)***
AIRVO....................................... zie Hoge nasale flow
alcoholintoxicatie........................  (geen actueel lokaal protocol beschikbaar)
allergie...................................... zie V - voedselallergie (of Acute kindergeneeskunde - anafylaxie)
ALTE......................................... richtlijn**
ambigue genitalia....................... werkboek Kinderendocrinologie (H.27)***
anafylaxie.................................  zie Acute kindergeneeskunde - anafylaxie / instructie Epipen/Jext*
anemie..................................... werkboek hematologie***
angio-oedeem........................... werkboek Kinderallergologie (H.14)***
anorexia nervosa....................... behandelplan somatische opname / NWZ protocol* / werkboek kinderMDL (H.20)***
antibiotica-allergie...................... NWZ protocol*
antibiotica-beleid.......................  zie Antibioticumbeleid MCA 
antidepressiva (maternaal)..........  zie Neonatologie - SSRI
appendicitis acuta....................... werkafspraak*
appendiculair infiltraat................. werkafspraak* 
arthritis(bacteriële).................... werkboek Kinderinfectieziekten***
asfyxie..................................... hypothermie ? : zie protocollensite Neonatologie EKZ/AMC H.9 (via Startpagina Pediatrie)
aspiratie (corpus alienum)........... werkboek Kinderlongziekten (H.40)***
astma.......................................

acuut : zie Acute kindergeneeskunde - astma | chronisch : richtlijn** / samenvatting**

werkwijze Den Helder*

longfunctie: werkboek kinderlongziekten (H.15)*** 


A BC D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z  


 

B 

beroepsgeheim.......................................... KNMG richtlijn (samenvatting)***
bijnierschorsinsufficiëntie............................ stress schema corticosteroiden*** (incl ouderinstructie)*** / werkboek Kinderendocrinologie (H.17)***
bloedtransfusie.......................................... werkboek Hematologie*** / transfusiegids*** / richtlijn***
bordetella................................................. werkboek Kinderlongziekten (H.25)***
brandwonden............................................ zie Acute kindergeneeskunde - brandwonden
bronchiolitis.............................................. zie R - RS-bronchiolitis
bronchopulmonale dysplasie........................ zie protocollensite Neonatologie EKZ/AMC (via Startpagina Pediatrie)
Broviac..................................................... blokkade* opheffen
buikpijn (chron.rec.)..................................

werkboek KinderMDL (H.28)***

buikpijn (functioneel)................................. richtlijn**

A B CD  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z


 

C

cardiale screening bij psychofarmaca....... NWZ protocol*
cellulitis....................................................

werkboek Kinderinfectieziekten*** 

cellulitis orbitae......................................... werkboek Kinderinfectieziekten***
centraal veneuze lijn.................................. werkafspraak*blokkade opheffen*
chirurgie................................................... werkafspraken chirurgie bij kinderen*
cholangitis................................................ werkboek Kinderinfectieziekten***
cholecystectomie....................................... werkafspraak*
cholecystitis.............................................. werkboek Kinderinfectieziekten***
cholesterol................................................ familaire hypercholesterolemie***
chronische longziekte (pasgeborene)............ zie Leidraad Neonatologie EKZ (Startpg Pediatrie)
chron vermoeidheid syndroom (CVS)............ zie M - moeheid
CMV (congenitaal)...................................... zie Neonatologie - CMV
coeliakie...................................................

richtlijn***

werkboek kinderMDL (H.31)***

colitis ulcerosa........................................... richtlijn CBO***
congenitale hypothyreoidie (CHT)............... werkboek CHT***
convulsie (lft > 1 mnd)............................... zie Acute kindergeneeskunde - convulsie
convulsies (neonataal)................................ zie Acute kindergeneeskunde - convulsie neonaat
corpus alienum.....................................

acuut : zie Acute kindergeneeskunde - corpus alienum

subacuut : richtlijn NVK**+ stroomdiagram 1, 2 en 3

knoopcelbatterij*

werkboek KinderMDL (H.22)***

corticosteroid-stress-schema....................... stress schema corticosteroiden***(+ ouderinstructie)***
craniosynostose......................................... richtlijn 2010***
crohn....................................................... richtlijn CBO***
cryptorchisme........................................... praktische aanpak*
cystenieren............................................... werkboek Kindernefrologie (H.10)***
cystic fibrosis............................................ richtlijn CBO***

richtlijn antibiotica onderste luchtweginfecties*

CF related diabetes mellitus***

Allergische BronchoPulmonale Aspergillose***

CF geinduceerde osteoporose***


A B C DE F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z


 

 

D

dehydratie................................................ richtlijn**  (NB rehydratie met ORS i.p. in 4-6 uur)
diabetes mellitus.......................................

nieuwe diabeet*

berekening pompstanden bij overstap vanaf pen*

diabetische ketoacidose**

hypoglykemie (pomp)*

hyperglykemie (pomp)*

perioperatieve behandeling*

coeliakie diagnostiek**

diabetes (maternaal).................................. protocol verloskunde/neo* 
diarrhee (chronisch)................................... werkboek kinderMDL (H.26)***  
diarrhee (zuigelingen)................................ werkboek kinderMDL  (H.24)***  
diëtiste..................................................... verwijswijzer*    
diffuse intravasale stolling........................... werkboek Hematologie*** 
dimple...................................................... protocol VUmc*** 
dood........................................................

NODOK flowchart aanpak + lab*** / NODO-dossier***/ NODOK-protocol*** /

postmortaal onderzoek***

Down syndroom......................................

samenvatting richtlijn** / richtlijn ** 

dysplastische heupontwikkeling...................  diagnostiek* 

A B C D EF G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z 


 

 eczeem....................................................

protocol* / richtlijn**

 endocarditis profylaxe................................ endocarditis profylaxe (Ned.Hartstichting)*** 
 endocriene functietesten............................ oGTT-test* / LHRH-test* / low dose ACTH-test* / klassieke ACTH-test*
 enuresis................................................... richtlijn incontinentie** 
 epilepsie.................................................. zie Acute kindergeneeskunde - convulsie / status epilepticus 
 erysipelas................................................ werkboek Kinderinfectieziekten*** 

A B C D E FG H I J K L M N O P R S T U V W Y Z


  

F

facialis parese........................................... 

richtlijn KNO*** / samenvatting richtlijn*** / klinische les NWZ (2013)

failure to thrive.........................................  artikel prakt. pediatrie (2007)***  
flowmetrie................................................ interpretatie*
FPIES.................................................... zie V- voedselallergie
furunkels..................................................  werkboek Kinderinfectieziekten*** 

A B C D E F GH I J K L M N O P R S T U V W Y Z


 

G

gastroenteritis...........................................  dehydratie (NB rehydratie met ORS i.p in 4-6 uur)** / ondansetron voorschrift*
gastroesofageale reflux..............................  richtlijn**
GBS-infectie/profylaxe...............................  zie Neonatologie - infectie (verdenking) 
GHB-intoxicatie.........................................  zie documentbeheer 
glomerulonefritis........................................  werkboek Kindernefrologie (H.13 & 14)*** 
glucose-controles neonaat..........................  zie Neonatologie - hypoglykemie
G6PD-deficientie........................................  algemene info*** /  lijst te vermijden stoffen***
grote lengte..............................................  richtlijn** / werkboek Kinderendocrinologie (H.2)*** 
gynaecomastie..........................................  werkboek Kinderendocrinologie (H.7)*** 

 


A B C D E F G HI  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  Y  Z


 

halscyste.................................................. werkafspraak* 
helicobacter pylori.....................................  richtlijn** - werkboek kinderMDL (H.29)***richtlijn CBO***
hemangiomen........................................... protocol AUMC 2020*** / stroomdiagram*** / informatie voor artsen*** / informatie voor ouders***
hematemesis............................................  werkboek KinderMDL (H.3)*** 
hematurie.................................................  werkboek Kindernefrologie (H.4)*** / richtlijn kleine vaten vasculitis**
hemofilie-A en -B.......................................  richtlijn **
hemolytisch uremisch syndroom..................  werkboek Kindernefrologie (H.26)***
hemoptoë.................................................  werkboek Kinderlongziekten (H.11)*** 
Henoch Schonlein..................................... protocol*
hepatitis...................................................  werkboek Kinderinfectieziekten*** 
hernia inguinalis........................................  werkafspraak* 
hernia umbilicalis.......................................  werkafspraak* 
heupdysplasie...........................................  richtlijn** 
hielprik.....................................................  nabepaling*** 
hirsutisme.................................................  werkboek Kinderendocrinologie (H.11)*** 
HIV..........................................................  profylaxe pasgeborene : zie Neonatologie - HIV
hoge nasale flow...................................... protocol NWZ Alkmaar*
huidpriktesten........................................... protocol NWZ Alkmaar*
hydrocele testis / communicans.......  werkafspraak* 
hydronefrose............................................. richtlijn**
hyperbilirubinemie.....................................  zie Neonatologie - hyperbilirubinemie
hypercalciëmie..........................................  werkboek Kinderendocrinologie (H.23)*** 
hypercholesterolemie.................................  hypercholesterolemie*** 
hypernatriëmie..........................................  werkboek Kindernefrologie (H.3)*** 
hypertensie...............................................  referentiewaarden (+ review)*** / werkboek Kindernefrologie (H.23)*** 
hypertensie (neonataal)..............................  werkboek Kindernefrologie (H.22)*** 
hyper/hypothyreoïdie zwangere................... zie Neonatologie - schildklierfunctiestoornis zwangere
hyperthyreoïdie......................................... werkboek Kinderendocrinologie (H.15)***
hypocalciëmie........................................... werkboek Kinderendocrinologie (H.23)***
hypoglykemie (neonataal).......................... zie Neonatologie - hypoglykemie
hyponatriëmie........................................... werkboek Kindernefrologie (H.3)***
hypospadie............................................... werkboek Kinderendocrinologie (H.26)***
hypothermie............................................. zie Protocollen Neonatologie AMC (via Startpagina Pediatrie)
hypothyreoïdie (congenitaal)....................... werkboek CHT***
hypothyreoïdie (verworven)......................... werkboek Kinderendocrinologie (H.14)***

A B C D E F G H IJ K L M N O P R S T U V W Y Z


 

I

icterus neonatorum..................................  zie Neonatologie - hyperbilirubinemie
icterus (oudere kinderen)............................  werkboek kinderMDL (H.40)*** 
ITP...........................................................  werkboek Hematologie*** 
ileus.........................................................  werkafspraak* 
immunotherapie......................................... protocol* 
immuundeficiënties.................................... werkboek Kinderimmunologie*** 
impetigo...................................................  werkboek Kinderinfectieziekten*** 
inflammatoire darmziekten..........................  richtlijn**
ingestie (corpus alienum)............................  zie corpus alienum
intoxicatie.................................................  zie Acute kindergeneeskunde - intoxicaties 
invaginatie................................................  werkafspraak* 

 


A B C D E F G H I JK L M N O P R S T U V W Y Z 


 

J

 ...  

A B C D E F G H I J KL M N O P R S T U V W Y Z


 

Kawasaki..................................................  praktische aanpak & onderzoeksprotocol***
kindermishandeling......praktische info....  vermoeden kindermishandeling*
  sexueel misbruik*
  centrum voor sexueel geweld NH
  letselfotografie*
  kindcheck***
  melding Veilig Thuis***
  beroepsgeheim***
  blauwe plekken**
kindermishandeling......achtergrondinfo........ werkboek Kindermishandeling***         
  samenwerkingsprotocol Noord Holland***
  meldcode KNMG***
kinkhoest..................................................  werkboek Kinderlongziekten (H.25)*** 
kleine lichaamslengte.................................  richtlijn** 
koemelkeiwitallergie...................................  zie V - voedselallergie 
koorts zonder focus.................................... 

kind 0 -1 maand* / kind 1 - 3 maanden* / kind > 3 maanden* 

  richtlijn (samenvattingskaart)**
koortsconvulsie..........................................  zie Acute kindergeneesunde - convulsies / status epilepticus 

A B C D E F G H I J K LM N O P R S T U V W Y Z


 

laryngitis subglottica.................................. zie Acute kindergeneeskunde - laryngitis subglottica
leukopenie................................................ werkboek Hematologie***
liesbreuk.................................................. werkafspraak* 
longfunctieonderzoek................................. werkboek Kinderlongziekten (H.15)***
luchtweginfecties, recidiverende.................. protocol kinderlongziekten (2016)
Lyme borreliose......................................... richtlijn 2013***
lymfadenitis..............................................

werkafspraak* / werkboek Kinderinfectieziekten*** 


 A B C D E F G H I J K L MN O P R S T U V W Y Z 


  

malaria.....................................................  werkboek Kinderinfectieziekten*** / werkboek Importziekten (H.15)***
mastoïditis................................................ werkboek Kinderinfectieziekten***
mazelen................................................... mazelen***
Meckels divertikel...................................... werkafspraak*
melena..................................................... werkboek KinderMDL (H.37)***
meningitis................................................. zie Acute kindergeneeskunde - meningitis protocol (landelijk)
meningococcensepsis................................. werkboek Kinderinfectieziekten***
mentale retardatie..................................... richtlijn**/ flowchart**
moeheid................................................... richtlijn**

A B C D E F G H I J K L M NO P R S T U V W Y Z 


 

navelbreuk................................................  werkafspraak* 
nefrocalcinose........................................... werkboek Kindernefrologie (H.19)*** 
nefrotisch syndroom...................................  werkboek Kindernefrologie (H.17)*** 
neurofibromatosis......................................  Leidraad Neurofibromatosis I ** 
neutropenie..............................................  werkboek Hematologie*** 
nierinsufficiëntie (acute).............................  werkboek Kindernefrologie (H.25)***
nierinsufficiëntie (chron)............................. werkboek Kindernefrologie (H.27)*** 
NODO...................................................... zie D - dood
Noonan syndroom...................................... richtlijn**

A B C D E F G H I J K L M N OP R S T U V W Y Z 


 

O 

obesitas.................................................... richtlijn NVK 2018**flowchart**
obstipatie................................................. richtlijn landelijk*** 
ontwikkelingsachterstand.......................... zie mentale retardatie
oesofagusatresie....................................... kwaliteitsstandaard***
Optiflow.................................................. zie Hoge nasale flow
orchidopexie............................................. werkafspraak* 
osteomyelitis............................................. werkboek Kinderinfectieziekten*** 
otitis media .............................................. NVK richtlijn** / werkboek Kinderinfectieziekten***
overlijden................................................. zie D - dood

A B C D E F G H I J K L M N O PR S T U V W Y Z 


 

PEG sonde................................................  verzorging vd huid rondom* / handelwijze na uitvallen PEG sonde*
perianaal abces.........................................  werkafspraak* 
pijn..........................................................  Zie Documentbeheer (kindergeneeskunde-medisch specialistisch: medicatie - kindergeneeskunde medisch)  
pleuravocht...............................................  werkafspraak** / werkboek Kinderinfectieziekten*** / werkboek Kinderlongziekten (H.28)*** 
pneumonie................................................  richtlijn landelijk 2015*** / werkboek Kinderlongziekten (H.25)*** 
poliepen(darm).........................................  werkboek KinderMDL (H.38)*** 
polycysteus ovarieel syndroom..............  werkboek Kinderendocrinologie (H.12)*** 
Port-a-Cath (CAD).....................................  blokkade opheffen*  
Prader Willi syndroom...........................  landelijke richtlijn** 
primaire ciliaire dyskinesie..................  jaarlijkse check-up* 
proteïnurie................................................  werkboek Kindernefrologie (H.5)*** 
pseudocroup.............................................  zie Acute kindergeneeskunde - laryngitis subglottica 
pubertas precox....................................... werkboek Kinderendocrinologie (H.5)***
pubertas tarda........................................... werkboek Kinderendocinologie (H.8)*** 
pyelonefritis..............................................  richtlijn urineweginfecties**
pyelumdilatatie..........................................  richtlijn** 

A B C D E F G H I J K L M N O P RS T U V W Y Z 


 

reanimatie (neonaten)....................  zie Acute kindergeneeskunde - reanimatie 
retardatie.................................................  richtlijn mentale retardatie**  
ROP-screening........................................  zie Neonatologie - ROP  
RS-bronchiolitis...................................... protocol NVK** / intubatie : zie Acute kindergeneeskunde - intubatie werkboek Kinderlongziekten (H.26)***

A B C D E F G H I J K L M N O P R ST U V W Y Z 


 

saturatiegrenzen........................................ werkafspraak neonatologie*
schedel – hersenletsel................................ zie Acute kindergeneeskunde - trauma capitis
schedelechografie...................................... zie Neonatologie - schedelechografie
schildklierfunctiestoornis zwangere........... zie Neonatologie - schildklierfunctiestoornis zwangere
schisis...................................................... schisisteam*
screening ondervoeding / Strongkids........... protocol**
sferocytose (congenitaal)............................ werkboek Hematologie***
sikkelcelanemie......................................... werkboek Hematologie*** 
SSRI-gebruik (maternaal).......................... zie Neonatologie - SSRI 
status epilepticus....................................... zie Acute kindergeneeskunde - convulsies/status epilepticus
stollingstoornis..........................................  werkboek Hematologie*** 
sudden infant death syndrome (SIDS)..........  zie D - dood 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S TU V W Y Z 


 

 

thrombopenie............................................  werkboek Hematologie*** 
thrombose................................................  werkboek Hematologie*** 
tongriempje.............................................. werkafspraak NWZ Alkmaar*
tonsillitis...................................................  werkboek Kinderinfectieziekten*** 
torsio testis...............................................  werkafspraak*
transfusie.................................................  werkboek Hematologie*** / richtlijn CBO***transfusiegids***
trauma capitis....................................... zie Acute kindergeneeskunde - trauma capitis*/ CBO-richtlijn***
tuberculose...............................................  werkboek Importziekten (H.17)*** / werkboek Kinderlongziekten (H.29)***
Turner syndroom.......................................  algemene richtlijn (2012)** + samenvatting** / richtlijn behandeling kleine gestalte** 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T UV W Y Z 


 

urineweginfecties....................................... 

richtlijn urineweginfecties**

uroflowmetrie............................................ zie F - flowmetrie
urokinase..................................................  zie C - centraal veneuze lijn 
urticaria....................................................  werkboek Kinderallergologie (H.7)*** 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J K  L M  N  O  P  R  S  T  U V  W Y   Z


 

 

vaccinaties................................................ Rijksvaccinatieprogramma*** / werkboek Kinderinfectieziekten***
varicella.................................................... richtlijn NVK** / richtlijn CBO*** 
velocardiofaciaal syndroom................. leidraad 22q11-deletie*** 
vitamine D................................................ zie Neonatologie - vitamine D 
vitamine K................................................ zie Neonatologie - vitamine K
vitiligo..................................................... richtlijn CBO*** 
voeding (neonatologie)....................... zie Neonatologie - voeding 
voedselallergie..........................................

koemelkeiwitallergie (diagnostiek)**

voedselprovocatie (landelijke richtlijn)**

vroege introductie hoog-allergene voeding bij zuigelingen ter preventie van voedselallergie**

FPIES

- Leidraad**

- opvang acuut**(arts)

- noodplan *(ouders)


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V WY Z 


  

waterpokken............................................. zie V- varicella
wiegedood................................................  zie D - dood
Willebrand................................................ 

werkboek Hematologie***


A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W YZ 


 

Y

....  ...

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z 


 

Z 

...   .... 

Website van de vakgroep kindergeneeskunde Noordwest. Bedoeld voor intern gebruik.  


Afspraken mbt het gebruik van deze website:

Deze website is bedoeld als informatiebron voor de artsen werkzaam binnen de vakgroep kindergeneeskunde Noordwest. Zij bevat o.a. informatie op gebied van patiëntenzorg, opleiding, wetenschappelijk onderzoek.

Op gebied van patiëntenzorg wordt een onderscheid gemaakt tussen:

(1) protocollen/werkafspraken die Noordwest specifiek zijn (aangegeven dmv *)

Noordwest protocollen en - werkafspraken zijn in de praktijk leidend. Afwijken is geoorloofd mits altijd gemotiveerd en vastgelegd in het medisch dossier.

(2) richtlijnen/leidraden e.d. van de Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde (aangegeven dmv **)

(3) naslag (aangegeven dmv ***)

Of de informatie verkregen uit (2) of (3) in de praktijk wel of niet toegepast wordt, hangt af van de invulling van de professionele standaard en is een besluit dat valt onder de verantwoordelijkheid van de individuele behandelaar.


Voor de afdeling neonatologie geldt dat als er géén Noordwest protocol of – werkafspraak is voor een bepaalde aandoening of probleem, de eerstvolgende bron gevormd wordt door de protocollen Neonatologie van het AUMC locatie AMC. Geven ook die geen handvaten voor het betreffende probleem dan is het aan de verantwoordelijk arts om te besluiten op welke andere informatiebron het beleid gebaseerd wordt.

 

LEGENDA : 

*  = NWZ protocol       **  = NVK document      *** = naslag

 

Acute Kindergeneeskunde 

Aandoeningen Procedures
astma (acuut): NVK**
botnaald 
anafylaxie* centraal veneuze lijn checklist*
asfyxie => hypothermie ? : zie protocollen Neonatologie EKZ/AMC  intubatie : zie documentbeheer (werkafspraken), checklist*
brandwonden: APLS** / MCA*brandwondencentrum*** thoraxdrain checklist*
circulatiestilstand (schokbaar / niet-schokbaar)***  vitaal bedreigde neonaat op SEH (werkafspraken)
coma of verlaagd bewustzijn***  reanimatie neonaat (flowchart / richtlijn)
convulsie neonaat***  
convulsies / status epilepticus flow chart   **  of uitgebreidere info: NVK**  Formules
corpus alienum**  APLS
dehydratie**  
inklemming*** / verhoogde intracraniele druk  
intoxicaties: Nationaal Vergiftingen Informatie Centrum***  
laryngitis subglottica**  
meningitis protocol**  / werkboek infectieziekten**  
shock (septische -)***  
supraventriculaire tachycardie (SVT)***  
trauma capitis*
ventriculaire tachycardie (VT)***
verdrinking***

Please publish modules in offcanvas position.