Glucophage (Metformin)
4.85 / 30

Glucophage (Metformin)

4.85 / 30

Glucophage is een van de meest gebruikte geneesmiddelen met antihyperglycemische werking. Het geneesmiddel staat bekend om zijn betrouwbaarheid bij het verlagen van de bloedsuikerspiegel tot een veilig bereik. Het werkingsmechanisme van Glucophage verschilt van dat van andere orale suikerverlagende geneesmiddelen.

De belangrijkste taak van Glucophage is het onder controle houden van de optimale bloedglucosespiegel gedurende een lange periode. Bovendien zorgt het voor controle over hyperglykemie en laat het na het eten de glucosespiegel niet stijgen tot een kritiek niveau.

In verschillende klinische onderzoeken en onderzoeken na het in de handel brengen heeft Glucophage een goed veiligheidsprofiel laten zien voor verschillende groepen patiënten met type 2-diabetes van verschillende ernst.

Generieke Glucophage

Geneesmiddel Info

 • Merknaam: Glucophage;
 • Actief bestanddeel: Metformine;
 • Fabrikant: Merck.

Glucophage en de werkzame stof Metformine

Metformine is de medische naam voor het werkzame bestanddeel van Glucophage tabletten. Daarnaast bevatten de pillen hulpstoffen die zorgen voor de noodzakelijke oplossnelheid in een vloeibaar medium.

Door de unieke moleculaire structuur steekt Glucophage gunstig af bij andere hypoglykemische middelen. Het geneesmiddel veroorzaakt geen:

Hypoglykemie (daling van de bloedsuikerspiegel tot kritisch lage waarden);

Hyperinsulinemie (hoge insulineniveaus in het bloed).

Dit zijn twee duidelijke voordelen ten opzichte van sommige andere geneesmiddelen met een lagere graad van farmacologische veiligheid. Glucophage tabletten kunnen 300 mg, 500 mg, 850 mg of 1000 mg Metformine bevatten. Deze werkzame stof wordt geclassificeerd als een antihyperglycemisch middel. Het werkt voornamelijk in de lever door de productie van glucose te verminderen.

Het geneesmiddel heeft verschillende therapeutische werkingen:

 • Het verbetert de glucosetolerantie door de bloedsuikerspiegel voor, tijdens en na de maaltijd te verlagen;
 • Het stimuleert de insulineproductie niet, de secretie van dit hormoon blijft onveranderd;
 • Het vermindert de hepatische gluconeogenese (synthese van glucose uit niet-koolhydraatbestanddelen);
 • Het verhoogt de insulinegevoeligheid in de skeletspieren en andere weefsels;
 • Het vertraagt en vermindert de opname van glucose door de wanden van de dunne darm.

Tijdens de behandeling wordt ook een gunstige invloed op het vetmetabolisme waargenomen. Het gehalte aan triglyceriden daalt wanneer het op een lege maag wordt gemeten. Een hoog gehalte aan dit type vet verhoogt het risico op beschadiging van de grote bloedvaten (atherosclerose) en andere hart- en vaatziekten.

De combinatie van alle therapeutische effecten van het geneesmiddel maakt het mogelijk om een adequate glycemische controle te bereiken.

Indicaties voor gebruik

De antihyperglycemische werking van Glucophage is experimenteel aangetoond en klinisch bevestigd. Dit geneesmiddel is veilig en zeer werkzaam bij de behandeling van:

 • Diabetes type 2.

Het doel van het gebruik van dit geneesmiddel is om mensen te helpen de bestaande problemen met een hoge bloedsuikerspiegel te overwinnen en het welzijn op de lange termijn te verbeteren.

Het is geschikt voor patiënten met overgewicht, omdat een van de effecten (niet voor alle patiënten) verlies van eetlust is. Langdurig gebruik van het geneesmiddel kan het risico op complicaties als gevolg van hyperglykemie helpen verminderen.

Waar koop ik Glucophage? Mogelijke opties

Metformine heeft zich goed bewezen voor de behandeling van diabetes type 2. Steeds meer mensen willen echter Glucophage online kopen omdat deze optie een stuk voordeliger is.

Bijvoorbeeld, de kosten van een Metformine tablet online in onze apotheek is 3-4 keer lager dan in de stad apotheken. Op hetzelfde moment, bieden wij originele tabletten van de fabrikant en elk geneesmiddel heeft kwaliteitscertificaten. Glucophage kopen in onze apotheek, bespaart u een hoop geld elke maand. Aangezien diabeteszorg meestal levenslang is, kunnen wij u helpen uw medische kosten aanzienlijk te verlagen.

Behandelingsschema's en doseringen

Dit geneesmiddel kan zowel in combinatietherapie (bijvoorbeeld met insuline) als als op zichzelf staand geneesmiddel bij de behandeling van diabetes worden gebruikt. Glucophage dient altijd tijdens de maaltijd of direct na de maaltijd te worden ingenomen.

Het behandelingsschema kan van verschillende factoren afhangen, zoals:

Leeftijd;

Therapeutische respons;

 • Andere medische aandoeningen.

Voor volwassenen

Voor de behandeling is het belangrijk om de juiste dosis voor u te bepalen. Als u geen andere ernstige gezondheidsproblemen heeft en geen andere geneesmiddelen gebruikt, kunt u de volgende startdoses Glucophage gebruiken:

 • 500 mg;
 • 850 mg.

De startdoses worden gewoonlijk twee of drie keer per dag ingenomen.

Het aanhouden van een hoge bloedglucosespiegel kan wijzen op een onvoldoende dosering van Glucophage en het ontbreken van een optimaal therapeutisch effect.

Geleidelijke verhoging van de dosis (met 500 mg of 850 mg in stappen van 1,5-2 weken) en het bereiken van een maximale dosis van 3000 mg zorgen voor een langdurige controle van de diabetes.

De therapeutische respons op de behandeling is dosisafhankelijk en varieert van patiënt tot patiënt. Dosisbepaling en -aanpassing dienen individueel te worden beoordeeld.

Voor kinderen (het geneesmiddel wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 10 jaar)

In overeenstemming met de aanbevelingen krijgen kinderen lagere doses Glucophage voorgeschreven dan volwassenen. Ook het interval tussen de doses van het geneesmiddel kan verschillen.

 • De startdosering is 500 mg tweemaal daags.
 • Na een week en elke volgende week van de behandeling moet de dosis met 500 mg worden verhoogd.
 • Rekening houdend met het effect van de behandeling en andere medische aandoeningen, wordt de dosis gewoonlijk verhoogd tot maximaal 2000 mg per dag.

Gewoonlijk is het therapeutische effect van Glucophage na een paar weken merkbaar. In het begin zult u dus geen groot verschil zien in het verminderen van de symptomen van diabetes. Blijf de pillen gedurende deze tijd innemen. Als u zich zorgen maakt of het geneesmiddel helpt, ga dan naar uw arts, maar stop de behandeling niet.

Aanbevelingen voor gebruik

U kunt Glucophage tabletten op elk moment van de dag innemen, bij voorkeur tijdens de maaltijd of vlak na de maaltijd. Het is aan te bevelen een constant innametijdstip te kiezen. Op deze manier zal het geneesmiddel beter werken en is er minder kans dat u het vergeet in te nemen.

Glucophage filmomhulde tabletten worden in hun geheel ingenomen met een glas water. U mag ze niet breken of kauwen. Als een behandeling wordt voorgeschreven aan een kind, zorg er dan voor dat hij of zij de tablet onmiddellijk doorslikt zonder erop te kauwen.

Algemene aanbevelingen:

 • Als u één dosis per dag inneemt, neem deze dan 's morgens (ontbijt);
 • Als u de dosis in twee delen verdeelt, neem deze dan 's morgens (ontbijt) en 's avonds (avondeten) in;
 • Indien u de dosis in drie delen verdeelt, neemt u deze 's morgens (ontbijt), 's middags (middageten) en 's avonds (avondeten) in;
 • Het is beter om de doses van 2000 mg en hoger in 3 delen te verdelen;
 • Als u de indruk heeft dat het effect van het geneesmiddel te sterk of te zwak is, praat dan met uw arts of apotheker.

Tenzij uw arts het u heeft aangeraden, mag Glucophage niet gecombineerd worden met andere antidiabetica in een poging het effect te versterken.

Het innemen van Glucophage kan een gezonde levensstijl niet vervangen. Blijf een door uw arts aanbevolen dieet volgen en beweeg regelmatig.

Zorg ervoor dat u altijd voldoende medicijnen heeft. Bestel Glucophage van tevoren online, zodat u niet zonder pillen komt te zitten.

Gemiste dosis

Vermijd het innemen van dubbele doses of het missen van doses. Als u vergeet een tablet op het gebruikelijke tijdstip in te nemen, sla die dosis dan over en volg het standaard doseringsschema, tenzij anders geadviseerd door uw arts

Voorzorgsmaatregelen

Hoewel Glucophage zeer effectief kan zijn voor de behandeling van diabetes, worden maximale doseringen en standaard doseringsschema's niet voor iedereen aanbevolen.

Vertel het zeker aan uw arts als:

 • U hart- en vaatziekten heeft;
 • Een operatie onder narcose gepland is;
 • Er medicijnen worden gebruikt, de nierfunctie is aangetast;
 • Een contrast radiografie is gepland;
 • U heeft een tekort aan vitamine B12.

Tijdens de behandeling verhoogt overmatig alcoholgebruik het risico op ernstige complicaties (waaronder melkzuurvergiftiging), vooral in geval van ondervoeding.

Gebruik van Glucophage tijdens de zwangerschap

Tijdens de zwangerschap wordt gewoonlijk insuline voorgeschreven om de bloedglucosespiegel zo dicht mogelijk bij de normale waarde te houden.

Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft en wilt beginnen of doorgaan met het innemen van Glucophage, dient u eerst uw arts te raadplegen.

Mogelijke bijwerkingen

Bij de behandeling van diabetes type 2 is veiligheid een topprioriteit. Bijwerkingen zijn echter soms mogelijk.

Daarom moet u bij het gebruik van elk geneesmiddel op de hoogte zijn van de mogelijke bijwerkingen, zodat u op de juiste manier kunt reageren als een van deze bijwerkingen zich voordoet. Controleer alle ongewone reacties die tijdens de behandeling optreden.

De volgende lijst bevat bijwerkingen die relatief vaak voorkomen bij het gebruik van Glucophage:

 • Braken;
 • Misselijkheid;
 • Vermoeidheid;
 • Diarree;
 • Winderigheid;
 • Spijsverteringsproblemen;
 • Abdominaal ongemak;
 • Hoofdpijn.

In zeldzame gevallen kan het zijn dat u minder honger heeft en dat u vindt dat het eten anders smaakt. Deze problemen zouden binnen een paar dagen of weken moeten verdwijnen.

Bijwerkingen van het maag-darmkanaal treden meestal op in het begin van de behandeling en zullen zeer waarschijnlijk spontaan verdwijnen. Als ze te ernstig zijn of ongemak veroorzaken, moet u overwegen de totale dagelijkse dosis in 2-3 delen te verdelen.

Metformine: wisselwerking met andere geneesmiddelen

Klinisch significante geneesmiddeleninteracties waarbij Metformine betrokken is, zijn zeldzaam. Glucophage kan echter een wisselwerking hebben met een aantal geneesmiddelen en stoffen:

 • Nifedipine (gebruikt voor de behandeling van bepaalde vormen van angina);
 • Furosemide (een diureticum dat wordt gebruikt om zwelling te behandelen);
 • Kationische geneesmiddelen (organische kationentransporteurs);
 • Glyburide (gebruikt voor de behandeling van type 2 diabetes);
 • Geneesmiddelen en stoffen die de bloedsuikerspiegel verhogen.

Volgens klinische studies kan Glucophage een wisselwerking (verhoogde gevoeligheid) hebben met insuline. Beide geneesmiddelen kunnen samen worden ingenomen. Bij een gecombineerde behandeling verandert de aanbevolen dosering voor Glucophage meestal niet, terwijl de standaard doses insuline verlaagd kunnen worden.

Dit is geen uitputtende lijst van mogelijke wisselwerkingen met geneesmiddelen.

Opslag

Bewaar Glucophage bij kamertemperatuur tussen 20°C en 25°C. Het geneesmiddel niet invriezen. Bewaar het op een donkere plaats. Bewaar het geneesmiddel niet in de badkamer en op andere plaatsen waar temperatuur en vochtigheid kunnen schommelen.

De beste aanbieding voor Glucophage online op de markt

Bij onze apotheek kunt u snel Glucophage online bestellen en u hoeft hiervoor geen recept te overleggen. Bedenk wel dat Glucophage online kopen geld bespaart, maar niet in de plaats komt van een doktersconsult. Als u dit geneesmiddel nog niet eerder heeft gebruikt en vragen heeft over de behandeling of doseringsschema, moet u zeker uw arts raadplegen.

Wanneer u Glucophage 300, 500, 850 of 1000 mg tabletten in onze online apotheek bestelt, bespaart u uw geld en tijd. U heeft niet meer dan 5 minuten vrije tijd nodig om een bestelling te plaatsen.

Wij bieden onze klanten lage prijzen en een breed scala aan diensten. Elk lid van ons team is toegewijd aan het leveren van de best mogelijke klantenservice, zodat u er absoluut zeker van kunt zijn dat u betrouwbare medicijnen krijgt die u nodig heeft om de kwaliteit van uw leven op een hoog niveau te houden.

 • Elin

  Ik bestel Glucophage online voor de derde keer, bestellingen komen op tijd. Tot nu toe zijn er goede resultaten, pillen zijn het geld waard, ik gebruik ze nog steeds.

 • Jack

  Ik kocht Glucophage om de bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Geweldige online service, snelle levering en een goed medicijn, bedankt.

 • Fleur

  Dit geneesmiddel heeft mijn leven beter gemaakt. Ik neem driemaal daags 850 mg pillen. Huiduitslag kwam minder vaak voor.

 • Luna

  Het voordeel van de behandeling was dat de bloedsuikerspiegel, die aan het begin van de behandeling erg hoog was, daalde tot een gecontroleerd niveau.

 • Guus

  Het irriteert me als mensen geen elementaire logica en kritisch denken hebben. Waarom als Glucophage bij sommige mensen bijwerkingen veroorzaakt, ze zeggen dat niemand dit medicijn moet nemen. Mijn enige broer slikt Glucophage al 5 jaar en dit is niet het grootste probleem in zijn leven. Zijn bloedsuikerspiegel is onder controle en dat is het belangrijkste. Als je bijwerkingen hebt, verlaag je de dosis of verander je van medicijn.

 • Adrian

  De eerste week was het een beetje moeilijk. Ik had vaak last van misselijkheid en buikpijn. Ik veranderde mijn dieet naar een koolhydraatarm dieet en de bijwerkingen waren weg. Nu vind ik deze pillen lekker. Mijn bloedsuikerspiegel is nu in orde.

 • Sonne

  Ik gebruik Glucophage vooral omdat het geen sterke daling van de bloedsuikerspiegel veroorzaakt en niet tot gewichtstoename leidt. Voorheen gebruikte ik andere medicijnen, maar ik kwam wel aan.

 • Big

  Het medicijn werkt goed als voorheen. Ik voel me er beter door. Geweldige service. Ik zal Glucophage online blijven bestellen.

 • Wendy

  Mijn endocrinoloog, toen ik voor het eerst met diabetes werd gediagnosticeerd, zei: "Er zijn twee dingen die je nooit meer mag eten." Ik begon me zorgen te maken, want ik eet heel graag, ook al is mijn gewicht normaal. En toen voegde ze eraan toe dat het "vergif en koekjes met vergif" waren. Ik vertel dit verhaal voor al diegenen die zeggen dat ze erg beperkt zijn in eten. Sinds 6 maanden neem ik Glucophage om mijn bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Ik volg een dieet, maar ik heb er geen last van.

 • Foxxy

  Glucophage werkt heel goed en ik heb uitstekende resultaten zonder bijwerkingen. Ik heb GEEN overgewicht, maar ik moet wel opletten wat ik eet. Vroeger zei ik altijd: "Ik kan bijna alles eten wat ik wil en niet dik worden." Nu volg ik een dieet, hoewel het niet erg streng is. Op deze manier is het makkelijker om de bloedwaarden onder controle te houden.

 • Vlad

  Mijn moeder heeft diabetes, hetzelfde gebeurde met mij in 2021. Ik begon Glucophage te nemen, ging over op een koolhydraatarm dieet. In 2022 ben ik 19 kg afgevallen, bloedsuikerspiegel werd normaal. Ik ben gewoon benieuwd of de artsen mijn diagnose zullen terugdraaien als ik goede bloedtesten krijg. Of deze ziekte voor altijd is?

 • Chantal

  Bedankt voor jullie reviews. Dit geeft me hoop dat ik op tijd weer aan de juiste voeding zit en dat ik niet te ver de verkeerde kant op ben gegaan. Mijn vriend heeft uitstekende resultaten bij het gebruik van Glucophage. Ik gebruik dit medicijn sinds kort. De diagnose diabetes type 2 is een schok voor me geweest, maar ik hoop er het beste van.

 • Mandy

  Ik nam Glucophage, en het hielp om mijn bloedsuikerspiegel te verlagen tot 120. Wat het dieet betreft, gebruik ik veel zoetstoffen. Ik volg geen strikt dieet. Ik heb een bijna normaal BMI. En soms eet ik koolhydraten, waarschijnlijk omdat het lekker en leuk is.

 • Linda

  Bedankt allemaal voor het schrijven van reviews hier. Ik heb veel informatie gekregen door het lezen van jullie reviews. Mijn gelukwensen aan allen die succes hadden.

 • Michelle

  Hoewel ik niet flauwviel van dit medicijn, had ik in het begin vaak hoofdpijn. Ongeveer een week later begon ik me weer normaal te voelen en had ik geen hoofdpijn meer. Mijn bloedsuikerspiegel lijkt beter te worden en dat is het belangrijkste, meestal is het onder de 130.

 • Kim

  Je MOET eten voordat je dit medicijn neemt.

 • Johanna

  Nadat ik Glucophage was gaan gebruiken, begon ik te denken dat ik in goede gezondheid verkeerde. Ik heb een goede bloedsuikerspiegel, mijn gewicht is afgenomen, en ik heb weer een normale eetlust. Hoe langer ik het inneem, hoe beter ik me voel. Ik geloof dat dit het beste diabetesmedicijn is dat ik ooit heb gebruikt. Probeer het en veel succes!

 • Denis

  Nu heb ik normale bloedwaarden. Voordat ik Glucophage nam, was de bloedsuikerspiegel altijd tussen de 150 en 160. Geen probleem met hypoglykemie. Ik kan deze pillen aanbevelen aan iedereen die moeite heeft met het verlagen van zijn suikerspiegel. Het werkt geweldig.

 • Sanne

  Glucophage heeft geholpen mijn diabetes te verbeteren. Het houdt mijn bloedsuikerspiegel tussen de 90 en 130. Dit is de eerste keer sinds twee jaar dat ik zulke bloedsuikerwaarden heb. Mijn eetlust verminderde, ik verloor 5 kg gewicht in de laatste 2 maanden, en dit maakt me erg blij. Geen bijwerkingen als ik de pillen na de maaltijd inneem.

 • Anne

  Ik neem al enkele jaren Glucophage, het werkt goed. Ik heb goede bloedwaarden als ik gedisciplineerd ben in eten en bewegen.

 • Laura

  Onlangs werd bij mij diabetes vastgesteld. Glucophage is geweldig (glucosespiegel is 100-110), maar ik verwacht nog betere resultaten de volgende keer dat ik een bloedtest doe. De afgelopen twee weken heb ik gesport, en ik ben daar erg trots op.

 • Maria

  Hallo iedereen. Ik begrijp dat Glucophage bijwerkingen kan hebben en niet voor iedereen werkt. Maar voor mij, is het een wondermiddel. Mijn bloedsuikerspiegel daalde in een keer en bleef laag. Nu is het makkelijker voor mij om fulltime te werken, en ik ben niet van plan om te stoppen. Het medicijn werd een onmisbaar element in mijn dagelijks leven. Ik beveel het iedereen aan.

 • Dill

  Ik ontdekte dat ik de bloedsuikerspiegel gemakkelijker onder controle kon houden met Glucophage dan met insuline. Ik voel me beter, ik heb meer energie, ik kan makkelijker gaan sporten.

 • Eva

  Ik heb overgewicht en diabetes. Sommige van mijn behandelingspogingen waren een mislukking. Ik probeerde Glucophage (3 x 850 mg) ongeveer een jaar geleden. In het begin had ik last van mijn maag, maar na een paar weken was het probleem opgelost. Behalve dit is Glucophage een geweldig medicijn.

 • Yara

  Ik kreeg 12 jaar geleden de diagnose, en ik had successen en mislukkingen. De eerste keer nam ik Glucophage vijf jaar geleden. Het had enig effect, maar het stelde de dokter niet tevreden. Nu neem ik Glucophage en volg mijn dieetadvies op. Mijn bloedsuikerspiegel is altijd goed.

 • Nora

  Ik heb verschillende medicijnen geprobeerd, en Glucophage is mijn enige oplossing. Mijn verzekering vergoedt het niet, maar Glucophage heeft geen bijwerkingen. Ik koop het alleen bij online apotheken. Ik denk dat het het waard is.

 • Sara

  Ik hou echt van dit medicijn omdat ik mijn suiker onder controle kan houden. Ik ben een beetje dunner geworden en ik voel me veel beter. Uitstekende prijs. Geweldige service.

 • Zoe

  Mijn ervaring met Glucophage is geweldig. Ik neem twee tabletten van 500 mg 's morgens en twee van 500 mg tijdens de lunch/diner. Ik ga sporten en let op wat ik eet. Mijn bloedbeeld is niet perfect, maar het is altijd in orde.

 • Sophie

  Glucophage veroorzaakte eerst diarree. Ik vertelde de dokter erover. De dokter zei dat dit medicijn tijdens de maaltijd of na de maaltijd moet worden ingenomen. Dit stond in de gebruiksaanwijzing, maar ik heb er niet op gelet. Nu neem ik 1 tablet 's morgens na het ontbijt en 1 tablet na het avondeten. De diarree die mij zo kwelde is nooit meer teruggekomen.

 • Tess

  Hallo! Ik heb veel reviews gelezen en besloot mijn ervaring met Glucophage te delen. Het medicijn veroorzaakte geen spijsverteringsstoornissen. Ik had geen bijwerkingen. Ik had alleen verminderde eetlust, minder zin om koolhydraten te eten, lagere bloedglucosewaarden.

Título
kenmerken:
Website cijfer
Prijs / Prestatie
Verzenden Tevredenheid
Aanbeveling
Uw mening: